Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Kalendarz wydarzeń

SEMINARIUM SZKOLENIOWE KPB UNI-BUD
Od Piątek, 24. Listopad 2017 -  11:30
Do Sobota, 25. Listopad 2017 - 12:00

Szczegółowe infomacje na temat seminarium, w tym formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: http://mzhpiu.pl/aktualnosci/262-seminarium-szkoleniowe-kpb-uni-bud.html

Miejsce Sangate Hotel Airport, ul. 17-go Stycznia 32