Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Polsko-turecka e-platforma przyśpieszy wzrostu  wzajemnych obrotów

Platforma www.polandturkey.com, która powstała z inicjatywy Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej została uzupełniona o funkcje B2B. Za jego pośrednictwem użytkownicy serwisu, głównie firmy MSP,  otrzymują dostęp do informacji makroekonomicznych i prawnych, do bazy informacyjnej, pozwalającej znaleźć tureckiego partnera lub produkt. Mogą eksponować swoje wyroby i usługi adresowane do tureckiego rynku. Nawiązanie kontaktu następuje „automatycznie” bez potrzeby ingerowania administratora platformy. 

Nowością jest indywidualny serwis prawny, ekonomiczny i logistyczny, ułatwiający przedsiębiorcom współpracę z rynkiem tureckim i obniżający jej koszty. Przygotowują go polsko-tureckie zespoły eksperckie, biegle posługujące się oboma językami, także terminologią prawną. Polski przedsiębiorca może załatwiać swoje sprawy w Turcji – np. założyć firmę, negocjować kontrakt, czy tez windykować należności, we własnym języku i bez wychodzenia z domu lub firmy.

Platforma biznesowa www.polandturkey.com znana i ceniona od pięciu lat stała się ważnym mechanizmem przepływu informacji gospodarczych niezbędnym dla rozwoju współpracy polsko-tureckiej; jest źródłem kompetentnych, bieżących informacji o możliwościach i warunkach  prowadzenia biznesu w obu krajach przez przedsiębiorców polskich i tureckich. 

Partnerami e-platformy są mBank, oferujący obsługę transakcji także w bezpośredniej relacji złotówka turecka lira, a więc bez potrzeby koszt twórczego stosowania waluty trzeciej (euro, dolar) w rozliczeniach transakcji, a także PZU S.A.

Marek Nowakowski prezes Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej podkreślił, że - jest dużo podobieństw pomiędzy polskim i tureckim przemysłem, które pozwalają na rozwój dwustronnego handlu i  kooperację na rynkach trzecich. W  wielu sektorach produkcja przemysłowa w Polsce i Turcji jest komplementarna, a nie (na razie) konkurencyjna (np. przemysł samochodowy, AGD, IT, TV)

- Polsko-tureckie obroty handlowe zbliżyły się do 5,8 mld Euro (dane 2014 r.) W relatywnie krótkim czasie mogą zostać podwojone - stwierdził prezes  Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej  –- nasze kontakty gospodarcze wzbogacają  tradycyjny kierunek polskiego handlu ze wschodu i zachodu o nowych możliwości na osi północ – południe. Przedsiębiorcy polscy zaczynają dostrzegać że, współpracując z tureckimi partnerami, mają możliwość ekspansji na rynki krajów sąsiadujących z Turcją, tam gdzie firmy tureckie mają naturalną swobodę działania. Ocenie się, że potencjalnie jest to rynek ok. 1 miliarda konsumentów.

- Firmy tureckie widzą nie tylko atrakcyjność, dużego i zasobnego polskiego rynku – dodał M. Nowakowski - ale także zdolność polskich przedsiębiorców do penetrowania rynków krajów sąsiadujących z Polską, w tym bardzo dla nich atrakcyjnych krajów skandynawskich, na których przedsiębiorcy polscy poruszają się względnie swobodnie, na pewno lepiej niż przedsiębiorcy tureccy.

Szybko rozwój współpracy gospodarczej idzie w parze z bardzo dobrymi relacjami politycznymi pomiędzy Polską i Turcją. W 2014 roku obchodzono unikalną w historii 600 rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Mało znanym faktem, że tym okresie przez ponad 570 lat trwała harmonijna wymiana handlowa, a jedynie 25 wypełniły konflikty i wojny.

Turcja z ok. 80 milionowym rynkiem wewnętrznym, szybko modernizowaną gospodarką,  dostosowywaną do standardów UE jest dobrym partnerem dla Polski. Nie później niż w 2023 r. -  jak prognozuje rząd turecki - dołączy do 10 największych gospodarek świata pod względem PKB. Rozwój przemysłu wsparty jest dużymi nakładami na B+R i rosnącym stopniem edukacji społeczeństwa. Turcja odgrywa coraz większą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego naszej części świata.  Staje się energetycznym hubem pomiędzy Azją i Półwyspem Arabskim a Europą.
 
Rafał Trochimiuk, zarządzający serwisem  powiedział - dysponujemy nowoczesnym e-narzędziem dostępnym dla każdego przedsiębiorcy który interesuje się rynkiem tureckim.  Łatwym w użyciu i tanim, także polsko-tureckim zespołem ekspertów, gotowych pomagać w indywidualnych sprawach; dysponujemy dużą bazą danych dot. tureckich przedsiębiorstw i produktów, zgromadzoną w trakcie wieloletniego działania. Mamy bezpośrednie kontakty z izbami przemysłowymi i handlowymi w najważniejszych ośrodkach przemysłowych w Turcji.
 
Na zlecenie Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej portal realizuje Program wsparcia współpracy między firmami polskimi i tureckimi z zastosowaniem Safe Trade Certyfikat (STC) jako narzędzia autoryzacji przez Izbę wiarygodności firmy polskiej wobec tureckiego partnera i firmy tureckiej wobec partnera polskiego. STC nadawany jest aplikującej firmie przez kapitułę, po spełnieniu przez nią wymogów regulaminu. Uzyskanie przez firmę STC jest potwierdzeniem jej wiarygodności wobec polskiego/tureckiego partnera. Regulamin STC w wersji polskiej i tureckiej jest dostępny na www.polandturkey.com


Więcej informacji
Rafał Trochimiuk, tel 607 163 405
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI Forum Rozwoju Mazowsza to konferencja promująca nowy okres programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020, mająca na celu popularyzację innowacyjności i przedsiębiorczości w województwie mazowieckim.

Czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza Konkurs nr 9.1/2/2015  na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego, które realizowane będą na terytorium województwa mazowieckiego.

 

Szczegóły na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-Infrastruktura-ratownictwa-medycznego-1

 

 

Źródło:www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Data:02.10.2015

Ministerstwo Gospodarki wybrało 12 branż polskiej gospodarki, które, w ramach nowej perspektywy finansowej UE  w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym.

Czytaj więcej

Europejska Sieć Innowacji w Miejscu Pracy (European Workplace Innovation Network, EUWIN) organizuje razem z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ekspercki warsztat dla przedstawicieli biznesu. Wydarzenie to będzie miało miejsce 19 października br., poniedziałek, w Warszawie (program).

Czytaj więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Nowe rozwiązania w zakresie  prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

Czytaj więcej

Pragniemy poinformować, iż na Forum Ekonomicznym w Krynicy oficjalnie ogłoszono powstanie Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl.

Czytaj więcej

Wzmocnienie praw i gwarancji dla przedsiębiorców oraz usystematyzowanie zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej to główne cele przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki nowego Prawa działalności gospodarczej. 10 września 2015 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy.

Czytaj więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w imieniu Norwesko - Polskiej Izby Gospodarczej zaprasza do udziału w seminarium pt. DOING BUSINESS IN NORWAY, które odbędzie się w dniu 23 października 2015 r. w Warszawie w Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, na którym można dowiedzieć się, jak z sukcesem prowadzić interesy w Norwegii.


W wydarzeniu uczestniczyć będzie wiele norweskich firm, o ugruntowanej pozycji na rynku. Gościć będziemy także Kierownika Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Oslo, Pana Radcę Mariusza Biedrzyckiego oraz norweskie organizacje rządowe reprezentowane przez Innovation Norway. Przedstawiciele Norwesko - Polskiej Izby Gospodarczej, Innovation Norway oraz norweskich firm podzielą się swoimi doświadczeniami.

Udział w wydarzeniu jest płatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania w trakcie trwania konferencji. Informacje o seminarium znajdują się na stronie Norwesko – Polskiej Izby Gospodarczej a także są dostępne przez link

 

Formularz rejestracyjny dostępny jest na linku

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pisząc w tytule maila: "Seminar DBN".

 

 

Źródło:www.een.org.pl

Data:10.09.2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Mali i Średni Przedsiębiorcy w programie Horyzont 2020”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

Czytaj więcej