Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Trwają prace legislacyjne nad przepisami ustanawiającymi nowe zasady wspierania inwestycji, które docelowo mają zastąpić dotychczasowy, funkcjonujący od 20 lat, schemat wsparcia w ramach instrumentu specjalnych stref ekonomicznych (SSE)1.

Czytaj więcej

Dzięki członkostwu instytucji z Grupy PFR ( PARP, PAIH i PFR) w sieci Start Alliance innowacyjne przedsiębiorstwa z Warszawy mogą wziąć udział w specjalnych programach mających na celu wsparcie polskich firm w internacjonalizacji.

Czytaj więcej

Przedsiębiorco!Chcesz działać globalnie?
Masz unikatowy produkt, nowoczesną usługę lub innowacyjną technologię? Chciałbyś przygotować profesjonalny plan ekspansji swojej firmy?

Czytaj więcej

10 kwietnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków w ramach I rundy konkursu Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Dotacje PARP to nawet 350 tys. zł na skorzystanie z usług Instytucji Otoczenia Biznesu i do 700 tys. zł na inwestycje.

Czytaj więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. "Program COSME, programy unijne oraz Instrumenty Finansowe dostępne w programach europejskich dla MŚP".

Czytaj więcej

Mazowsze odgrywa istotną rolę w tworzeniu przyjaznego ekosystemu dla start-upów. W rankingu The European Digital City Index znalazły się tylko dwa polskie miasta – Warszawa i Kraków.

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-18 kwietnia 2018 r. odbędą się w Warszawie 10 Międzynarodowe Targi Opakowań - Packaging Innovations.

Czytaj więcej

Celem spotkania informacyjnego jest zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi funduszy europejskich, zasadami aplikowania o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i jej rozwój oraz możliwymi formami wsparcia w kontekście podnoszenia kwalifikacji.

Czytaj więcej

Największe nakłady na działalność badawczą i rozwojową poniosły w 2016 r. podmioty zlokalizowane w województwie mazowieckim – wynika z raportu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Czytaj więcej

15 oraz 16 lutego 2018 r. w salach Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej (KEP). Spotkanie będzie idealną okazją do  zaprezentowania osiągnięć branży edukacji pozaformalnej – firm szkoleniowych, coachingowych, doradczych oraz dyskusji o barierach i problemach nękających sektor

edukacyjny.

Czytaj więcej