[X]

header zaproszenie

Więcej informacji

Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Kalendarz wydarzeń

07 Kwi 2018 08: 00 - 17:00
Misja Gospodarcza do São Paulo
17 Kwi 2018 08: 00 - 17:00
10 Międzynarodowe Targi Opakowań - Packaging Innovations

E-learning Fusion

e lerning fusion2018 280x280

Oferta

Korzyści z członkostwa

01
Cykliczne spotkania członków celem promowania osiągnięć oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.
02
Rekomendacje do wskazanych partnerów biznesowych, promocja w wydawnictwach MZHPiU.
03
Opieka prawna, upowszechnianie informacji o nowych regulacjach prawnych, przepisach.
04
Pomagamy uzyskać wsparcie w ramach projektów: szkoleniowych, inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych

Oferty członków

O nas